Ідеальний тип

Ідеальний тип , загальноприйнята ментальна конструкція в соціальних науках, виведена із спостережуваної реальності, хоча не відповідає їй у деталях через навмисне спрощення та перебільшення. Це не ідеально в тому сенсі, що воно чудове, і не є середнім; це, скоріше, побудований ідеал, який використовується для наближення реальності шляхом виділення та акцентування певних елементів.

Концепцію ідеального типу розробив німецький соціолог Макс Вебер, який використав її як аналітичний інструмент для своїх історичних досліджень. Деякі письменники обмежують використання ідеальних типів загальними явищами, які повторюються в різні часи та місця (наприклад, бюрократія), хоча Вебер також використовував їх для історично унікальних явищ (наприклад, своєї знаменитої протестантської етики).

Проблеми використання ідеального типу включають його тенденцію зосереджувати увагу на екстремальних або полярних явищах, не зважаючи на зв’язок між ними, та труднощі показати, як типи та їх елементи вписуються в концепцію загальної соціальної системи.